24 Mayıs 2024
Türbeler

İREZLER (REİSLER) TÜRBESİ – DEMİRCİ – MANİSA

    Demirci İlçesinin Güney Batı yönünde; İlçe Merkezine 3 km mesafede İrezler Camii ve türbesi bulunmaktadır. İrezler camisinin yapım tarihi tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiştir. Camii bitişiğinde bulunan türbede Hz. Resulullah’ın 22. batın torunlarının mezarları bulunmaktadır.

Restorasyon masrafının tamamı Demircili hayırsever hemşerilerimizin katkılarıyla yapılmıştır. Bu mezarlarda üç kardeş olan Seyit Hüseyin Reis, Seyit Hasan Reis, Seyit Muhura Reis yatmaktadır.

Hasan Reis – 80 yaşında Hüseyin Reis 72 yaşında Muğire (Muhura) Reis 35 yaşında vefat etmişlerdir.

Bu zatların miladi 1484 – 1534 yılları arasında yaşadıkları rivayet edilmektedir.

    Yaşadıkları dönemde diğer evliyaların reisleri oldukları için Seyyid sıfatının yanında kendilerine Reis sıfatı da eklenmiştir. 1484 ile 1534 yılları arasında vefat etmişlerdir. Türbenin ön tarafında Hüseyin Reisin torunu Zakir efendi yatmaktadır. Babalarının adı Ali İmran dır. Kanuni dönemi 1530 kayıtlarına göre türbenin olduğu yerde Hoca Reislü İsminde bir köy bulunuyordu. Köyde 39 hane 224 erkek nüfus vardı. ( Kanuni döneminde yapılan kayıt sisteminde kadın nüfusa yer verilmediği görülmüştür.

HİKÂYELERİ:

     Zamanla kumar oyununa dadanan köylülerle mücadele eden babaları Ali İmran onlara söz geçiremeyince şimdiki imrenler Köyünün olduğu yere bir ev yaparak oraya yerleşti. İmrenler Köyü adını o zattan almıştır. Hoca Reislü Köyüne zamanla hayvan pazarı kurulmuş Köyün adı Pazartepe diye anılmaya başlamıştır. Fakat kumar oyunu yüzünden köy dağılmıştır.

KAYNAK: DEDEYAR.COM / muhammedzuhdu.org