21 Haziran 2024
Türbeler

MENTEŞE BEY TÜRBESİ – FETHİYE – MUĞLA

Ahmet Gazi Türbesi Değil, Menteşe Beyin Türbesi

Fethiye’de Sarnıç Mahallesi’nde, şimdiki Gül Camii yanında Ahmet Gazi Türbesi olarak bilinen ve ziyaretçilerin Ahmet Gazi adına adaklar kesip, dualar ettikleri türbede Meğri’yi fethederken şehit olan MENTEŞE BEY yatmaktadır.

1282 yılında Bizanslıların elinde bulunan (Makri) Meğri’yi fethederken şehit düşen Menteşe Bey, Fethiye de gömülmüştür. Menteşe’nin babasının adı Emirül Savahil yani Sahiller Emiri’dir. Menteşe Bey’den sonra oğullrından Mesut Bey, beyliğin başına geçmiştir. Kardeşi Kirman Bey’in ise Finike’ye sahip olduğu yazılmaktadır. Bizans Kumandanı Filantropos Aleksiyus (Aleksiyos) Aydın ve Muğla’yı Menteşlilerden (Türklerden) geri almak için harekete geçmiştir. (1296) Onun Aydın şehir ve kalesini işgal etmesinden önce burada bulunan Menteşe Bey’in eşini, Menteşe Beyliği’nin emin bir yerine gönderdiler. (Muhtemelen Fethiye) Aleksiyus Aydın’ı fethettikten sonra isyan ederek bazı askeri faaliyetlerde bulunmuş ise de Bizanslılarca yakalanarak öldürülmüştür. Bu olaydan sonra Türkler Muğla ve çevresine tam anlamıyla sahip olmuşlardır.

O devrin kaynaklarına göre, Menteşe Beyliği Muğla’nın tamamı ve Finike taraflarını Hamitoğulları ele geçirinceye kadar ellerinde tutmuşlardır. Menteşelilerin ellerinde bulunan şehirler: Milas, Beçin, Bözüyük, Marin, Çine, Tavas, Burnar, Muğla, Balat, Makri, Köyceğiz ve Finike’dir.

Ahmet Gazi:

Milas ve Beçin hükümdarı olan Ahmet Gazi; gerek Meğri (Fethiye) ve Marmaris gerek Milas ve Beçin’de bulunduğu sıralarda, donanmasıyla bazı faaliyetlerde bulunmuştur. Bu sebeple o, Emir-i Kebir, Muratıp, Sultanı Mülükül Arap Velecem gibi ünvanlarla anılmıştır.

Ahmet Gazi Rodos Şövalyeleri ve Kıbrıs Krallığı ile mücadelelerde bulundu. Onların saldırılarına engel olmak için Rodos Limanı’nda bir donanma hazırlattı. Fakat Venedikliler aracılığı ile 1365 yılında barış yapıldı. Ahmet Gazi’nin sıralarda Meğri’de (Fethiye) bulunduğu anlaşılıyor. Ahmet Gazi 1391 yılında ölmüş ve Milas, Beçin’deki türbesine gömülmüştür.

Türk Tarihi, Cilt: 1, Sayfa: 221

Menteşe Bey’in torunlarından Ahmet Gazi, 80 H./1378 tarihli Milas’taki Cami kitabesinde anlaşıldığına göre; Menteşe Bey’in babasının adı Eblistan ve onun babası Kuri Bey’dir.

Ahmet Gazi’nin ölümü (1391) 793 Şaban

Menteşe Bey’in ve Günlükbaşında meftun bulunan (1296’dan sonra) eşinin mezarları Ahmet Gazi Bey tarafından türbeye çevrilmiştir. Ahmet Gazi, Meğri çevresindeki Üzümlü ve Kaya’daki camilerin vakıflarını tespit ettirmiştir, kayıtlara geçirtmiştir. Fethiye’de medrese yaptırmış ve vakfını tespit ettirmiştir.

Ahmet Gazi Bey; Milas-Beçin’deki kendi adına yaptırdığı türbesinde yatmaktadır. Mezar taşındaki yazılar açık ve nettir.

Amcasının ve yengesinin türbelerini yaptırdığı için bu iki türbe Ahmet Gazi Türbesi olarak bilinmektedir. Aslında Menteşe Bey’in türbesidir. Günlük başındaki yaşlı menengiç ağacının altındaki kadın yatır da eşidir.

Fethiye de Ahmet gazi türbesi olarak bilinen türbe aslında Ahmet Gazi’nin Fethiye nin gerçek fatihi Menteşe bey Adına yaptırdığı türbedir. Menteşe bey 1282 yılında O zamanlar ki adı mekri olarak bilinen Fethiye yi bizanslılara karşı savaşarak fetheden Ve bu uğurda şehit düşen komutandır.

Türbesi sarnıç Mahallesi’ndeki gül camii avlusunda yatmaktadır. Caminin alt tarafındaki Osmanlı mezarlığı gerçekten çok vahim durumdadır.

Fethiye’de Ahmet Gazi diye bilinen,
Kaledeki Menteşe Bey’in türbesidir.
Halk tarafından ziyaret için gelinen,
Kaledeki Menteşe Bey’in türbesidir.

Yiğitlerle beraber Muğlayı aşmıştır,
Fethi Mübin için savaşmaya koşmuştur.
Fethiyeyi alır iken şehit düşmüştür,
Kaledeki Menteşe Bey’in türbesidir.

Türbe şehir kalesinden biraz öndedir,
Menteşe Bey Fethiye’ye güney yöndedir.
Ahmet Beyin türbesi Milas Beçin’dedir,
Kaledeki Menteşe Bey’in türbesidir.

Şehir alınırken nice insan ölmüştür,
Fethiye’miz onun ile hayat bulmuştur.
Savaşırken başı kopup şehit olmuştur,
Kaledeki Menteşe Bey’in türbesidir.

Yusuf bayraklı olan kabri nurla dolsun,
Menteşe Bey gönlümüzde yerini alsın.
Fethiye’yi yurt yaptı Allah razı olsun,
Kaledeki Menteşe Bey’in türbesidir.

Not:Kale-Fethiye Kalesidir.

Kaynak: Fethiye Nostalji