14 Temmuz 2024
Çeşmeler

SÜLEYMAN BEY (AKMAR DEDE / AKPINAR DEDESİ) ÇEŞMESİ – URLA

    Urla, Bellek Sokağı ile Kapan Camii Sokağı’nın birleşiminde bulunan 3359 ada 1 parselde, 31,58 m² tapu alanına sahip çeşmenin suyu akmamaktadır. Kesme taşla yapılan çeşmenin üst kemeri sonradan tuğlayla örülmüştür.

   Yalak kısmı yol seviyesinin altında kalan çeşmenin ayna taşı olmamakla beraber ön tarafında bir niş yer alır. Üst tarafında bulunan kitabede “el-fakirül-hakir Süleyman ibni Bakir / sene selase ve semanune ve elf.” yazmaktadır.

   1684-1685 yıllarına tarihlenen çeşme, Kütük Minare Camii önündeki çeşmeyle aynı tarihlidir. Topoğrafik olarak Kütük Minare Camii önündeki çeşmeyle aynı hizada ve su hattı üzerinde yer almaktadır. Taş eve bitişik olan çeşmenin haznesine açılan metal bir kapak vardır. Bakıma muhtaç olan çeşmenin hemen yanında, kurumuş bir çınar ağacının dibinde, bölge halkı tarafından Akpınar Dede olarak adlandırılan yatır yer alır. Kabrin önünde, belirli zamanlarda dilek için yakılan mumluk bulunmaktadır

Akmar dede / (Akpınar Dedesi) Çeşmesi. Kitabesinde;

EL FAKİR EL HAKİR SÜLEYMAN İBNİ BAKİR

SENE SELASE VE SEMANUNE VE ELF.

Türkçe açıklama:

BAKİR OĞLU FAKİR (Yoksul /acınacak durumda) VE HAKİR (önemsiz/ zavallı) SÜLEYMAN TARAFINDAN H.1083 / M.1672 Yılında yapılmıştır.

Çeşmenin hemen yanındaki mezarın kitabede adı geçen Süleyman Efendiye ait olduğu sanılmaktadır. Çeşmenin suyu akmamaktadır.