21 Haziran 2024
Çeşmeler

MEYDAN (BÜYÜK ALAN) ÇEŞMESİ – BERGAMA / İZMİR

   Çeşme, Ulu Cami Mahallesi, Terakki Caddesi, Domuz Alanı da denilen büyük meydanda yer alır. Günümüzde de kullanılmaktadır. Refik Efendi tarafından yaptırıldığı bilinmekle beraber yapım yılı bilinmemektedir. Kitabesinin olup olmadığı bilinmemektedir. Kitabesi varsa bile defalarca boyanıp orijinalliği kaybolduğu için bu konuda bir bilgi edinilememiştir.

   Çeşme, kare planlıdır. Arkasındaki su deposu ile birlikte, meydanı süsleyen, müstakil bir çeşme yapısıdır. Çeşme aynasını iki tarafından çevreleyen payeler, profil çıkmalar, kemer üzerindeki yatay silmeli kısım çeşmenin cephesine mimari açıdan bir hareket katmaktadır. Üçgen alınlıklıdır. Çeşmenin yalağı sağlam durumdadır.

Bir yanıt yazın