23 Haziran 2024
Çeşmeler

İMAM PINARI ÇEŞMESİ – HEKİMHAN – MALATYA

    Hekimhan Bağyolu Mahallesinde küçük bir Parkın kenarında bulunmaktadır. Nişin sivri kemerinin hemen üstünde 4 satırlık bir kitabesi var.

   “Sahibül Hayrat vel Hasenat,

     Raziye Hatun binti Ali gaferallahü

     Lehüma 1281”  yazmaktadır.

    Kitabeye göre bir kadın tarafından M.1864 tarihinde inşa edilmiştir. 1.94 m. Yükseklikte, 1.82 m. Genişlikte dikey dikdörtgen prizmal bir kütleye sahiptir. Doğuya bakan ön cephesiyle bağımsız niteliktedir.

    Çeşme nişinin sivri kemeri, iç ve dış bükey dört sıra yarım daire profilli silmelerle süslü ayaklar üzerine oturmakta olup, bu kuşak üzengi hattı boyunca cepheyi dolaşmaktadır. Güneyden kuzeye doğru meyilli bir arazi üzerinde olan çeşmenin güney ayağı, dinlenme taşı seviyesine kadar toprak dolguludur. Tamamen düzgün kesme taştan inşa edilmiştir. Ayna taşı gayet sade, dikdörtgen biçimdedir ve halen ortasındaki basit bir borudan su akmaktadır. Dikdörtgen tekne 70 cm. x 27 cm. ölçülerinde fazla derin değildir. Büyük bölümü tahrip olan saçak profilli bir silme ile cepheden taşırılmıştır. Çeşmede silmeler dışında herhangi bir süsleme yoktur.