24 Mayıs 2024
Çeşmeler

KÜRT ÖMER ÇEŞMESİ – ÇAPAK – TORBALI  / İZMİR

Restorasyon öncesi fotoğraflar Sayın Yusuf Şenyüz Beyden alınmadır.

Çapak köyü 1530 yılındaki Osmanlı tapu tahrir defterlerinde var.

Kürt Ömer Çeşmesi Torbalı ÇAPAK Köyünde Bulunmaktadır. Köyün üst taraf Çıkış yolunun sağında yapılmış. İki cepheli olarak inşa edilen çeşmenin yan cephesindeki çeşme akmamaktadır. Ön cephedeki çeşmenin suyu açık bir musluktan akmaktadır. Çeşme restore edilmiş eski özelliğini kaybetmiştir. Çeşmenin ön cephesinde kitabe yok. Kitabe çeşmenin yan cephesindedir.

   Çeşme kitabesi: Çapak Kürt Ömer çeşmesi: Çeşmeyi yaptıran kişi köy 62 hanede kayıtlı aileden olan Yozgat 1263 (1847) doğumlu Hamza Ali oğlu Kürt Mehmet oğlu Ömer’dir. Aile Yozgat kökenlidir.

 Kitabesi şöyledir:

1-Sahibül-hayrat vel- hasenat

2-Kürt oğlu Ömer’in

3-Taş hayratı Sene: 1309.

Kitabeye göre çeşme miladi 1893 / 1894 yılına aittir. Kitabede geçen “Taş” kelimesi daha sonra ailenin soyadı olmuştur.