21 Mayıs 2024
Çeşmeler

KOCA ÇEŞME – ÇAPAK

     Koca Çeşme Torbalı Çapak Köyü meydanında bulunmaktadır. Çeşme üç gözlü olarak yapılmış. Her gözde ayrı kitabe bulunmaktadır. Kitabelerden anlaşıldığına göre çeşmeleri ayrı kişiler yaptırmıştır. Karşıdan bakınca iki göz görünmekte diğer göz yan tarafta kalmaktadır. Çeşmeler restore edilmiş eski özelliklerini yitirmişlerdir. Günümüzde çeşmelerden birinin suyu akmaktadır. Çeşmelerin önüne yüksek meydan yapılmış ve kahvenin bahçesi olarak kullanılmaktadır.

Karşıdan bakıldığında soldaki ilk çeşmenin kitabesinde Konyalı Mustafa”

Diğer akar gözün üzerinde ise “Hasan kethüda oğlu İbrahim” yazmaktadır.

Her iki isimde 1905 nüfus kütük defterinde bu yönde lakap kaydı bulunmamaktadır.

Kitabenin üzeri ve kenarı boyalıdır.

İlk Kitabe: 1-Sene: 1311 Sahib’ül- 2- hayrat ve’l- hasenat Konyalı Mustafa Ağa. Kitabe miladi 1895 tarihlidir.

Diğer gözün üzerindeki kitabe: 1- “Ve segahüm rabbühüm şaraben tahüran” 2- “Sahibül-hayrat vel- hasenat Hasan Kethüda 3- oğlu İbrahim hayratıdır. Sene: gurre Ra (Ramazan) 1311 Kitabeye göre verilen tarih miladi 1894 yılı Mart-Nisan ayının ilk gününe denk gelmektedir. Karaot köyü çeşmesinde olduğu gibi kitabenin 1.satırında bir ayet yazılmıştır. (Kur’an-ı Kerim, İnsan 76. Süresi 21. Ayeti)

Çeşmenin kuzey tarafında yani yanda ise: 1-“Maşallah Sene 1311 Barekallah 2- Bu çeşmeyi hak eyledi ihsan 3-Nuş idenlere afiyet olsun “ yazısı kitabe üzerindedir. (Nuş: içmek) Kitabelerin hepsi de mermer üzerinedir.

Kaynak:  Necat Çetin