ÇAKALOĞLU HANI ÇEŞMESİ (GAFFARZADE) – İZMİR

ÇAKALOĞLU HANI ÇEŞMESİ (GAFFARZADE) – İZMİR

İzmir Halimağa Çarşısında (Kasap Hızır Mahallesi), 895 ve 861. sokaklar arasında bulunan Çakaloğlu Hanının bitişiğinde, girişin doğu ve batısında yer alan çeşme ve sebil kitabesinden öğrenildiğine göre h.1220 (1805–1806) tarihlerinde Hacı Ahmet tarafından yaptırılmıştır. 
Mermer kitabe sülüs yazı ile on kartuş içerisine alınmıştır. 

Çeşme beyaz mermerden iki cepheli olup, iki yüzü sıvanmıştır. Cepheleri ince bir işçilik göstermekte olup, bezemelidir. Çeşmenin üzeri panolarla kaplı olup, bu panolar üzerinde XIX. yüzyılın bezemeleri, cami motifleri, yuvarlak madalyon içerisinde yazı ve motiflere, perdelere ve vazodan çıkmış bitkisel motiflere rastlanmaktadır. Üzeri çatı ile kaplı olan çeşmenin çevresini bir korniş çevirmektedir. Bu kornişin köşelerine de boş yer kalmamacasına kıvrık dallar vazodan çıkan çiçekler ile doldurulmuştur.
Çeşmenin bir yüzü son derece zengin bezemeli olmasına rağmen diğer yüzü düzdür.

Bir cevap yazın