30 Mayıs 2024
Çeşmeler

ÜÇ OLUK ÇEŞMESİ (KOCA ÇEŞME) – YAZIBAŞI BELDESİ – TORBALI / İZMİR

 Yazıbaşı Beldesi, Torbalı`nın kuzey kısmındadır. İzmir-Aydın Karayolu üzerinde 1 km`lik mesafede, Nif dağının eteklerinde meyilli bir arazi üzerine kurulmuştur.

Üç Oluk Çeşmesi beldede bulunan tarihi iki çeşmeden biridir. Çeşme günümüzde kullanılmaktadır. Çeşme eski özelliğini korumaktadır. Çeşmede üç oluk bulunduğundan bu ismi almış olmalı..

Çeşmenin kitabesi tahribata uğramış çok zor okunuyor. Hatta okunamıyor..

Yazıbaşı Beldesi (Hortuna) Üç Oluk Çeşmesi (Koca çeşme) Kitabesi:

Kitabesi üç satırdır.

1/Sene: Recep 1155:

 2/Sahib-ül – hayrat vel hasenat

3/Taşlı-zade Ahmet hayratıdır.

Üçoluk çeşmesi veya Koca çeşme olarak tabir edilen beldenin doğusuna düşen taraftaki meydanda bulunmaktadır. Kitabe boyutu: 37 X 40 cm. Taşlızadeler beldenin en köklü ailesidir. Köy mezarlığında bu aileye ait ayrı bir aile mezarlığı yani bölüm bulunmaktadır. Yazıbaşı (Hortuna ) 1905 yılı nüfus esas defterinde aile 44 haneye kayıtlıdır. Ailenin başında ise “Taşlızade Hasan Hüseyin Efendi” bulunmaktadır. Bakınız: Hortuna Karyesi Nüfus Esas Defteri. İlçe Nüfus Müdürlüğü Arşivi. Atik Defter cilt:4. Aynı ciltte Helvacı Karyesi’nin de nüfus kayıtları vardır. .Anlatıma göre söz konusu aile 1700 lü yıllarda köye gelmişler. Ancak bu iddiayı doğrulayacak elde yeterli belge yoktur. Kitabeye göre çeşme Eylül 1742 tarihini taşımaktadır. Şuan için Torbalı çukurunda incelediğimiz en eski tarihli çeşme olma özelliğini taşımaktadır.

Kaynak: Necat Çetin