18 Temmuz 2024
Çeşmeler

HALİME HATUN KÜLLİYE ÇEŞMESİ – GÖLMARMARA – MANİSA

ÇEŞME Gölmarmara Merkez ilçe Gaziler Caddesindedir. XV. yüzyıl Osmanlı Dönemi Cami ve imaretten oluşan külliyeye dahil yapıdır. Banisi San İbrahim Paşa’nın kızı Şahuban Hatun.

Darü’l hadis, imaret, han, kahvehane, misafirhane ile fırın çeşme ve dükkandan oluşan bir külliyedir.

İnceleme :

Çeşme Yeni Cami Mahallesi, Gaziler Caddesi üzerinde, sıbyan mektebinin güney duvarına bitişik vaziyettedir (Fotoğraf 1).

Düşey konumda, dikdörtgen bir forma sahiptir (Çizim 1). Tek cepheli sokak çeşmesidir. Cephe derin sivri kemerli bir nişten oluşmuştur. Alt kısmında çok az kısmı görülen ve dilimli kaş kemerli olduğu anlaşılan musluk tablası yer almaktadır (Fotoğraf 2). Tablanın iki yanında düşey dikdörtgen formlu kaş kemeri biçiminde birer niş şeklinde taslık bulunmaktadır. Taslık kemerleri üzerine oval birer pano yerleştirilerek, niş dikdörtgen bir silmeyle çevrelenmiştir.

Şimdiki tekne sonradan ilave edilmiştir (Fotoğraf 3). Bu nedenle musluk tablası onun altında kalmıştır.

Çeşme düzgün kesme taştan yapılmıştır. Kemer kavisi yekpare taştan oluşmuştur. Günümüzde çeşme kullanılmamaktadır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİ