14 Temmuz 2024
Çeşmeler

TOPKAPI SARAYI MEYDAN ÇEŞMESİ – İSTANBUL

    Topkapı Sarayı II. Avlu içinde meydan Çeşmesi, İstanbul’da Fatih ilçesine bağlı Cankurtaran mahallesinde bulunmaktadır. Topkapı Sarayı’nın II. Avlu’da girişte solda yer alan çeşmeye Meydan Çeşmesi de deniliyor.

    Yapının yapılış tarihi 1481 dir. Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılmış olup; Sultan III. Ahmet döneminde tamir görmüştür. Çeşmenin kitabesinde bu onarımdan bahsedilmektedir.

Klasik bir düzenlemeye sahiptir. Cephe silmelerle çevrelenmiştir. Yuvarlak kemerli niş içindeki mermer ayna taşı üzerinde alçak kabartmalar görülmektedir.

   Boş bir kartuş, iki sütuna oturan kıvrımlardan çıkan yuvarlak kemer motifi görülmektedir. Teknesi sağlamdır. Musluğu üzerindedir. Altı satırlık kitabesi bulunmaktadır.

Kitabede:

Cenab-ı hazreti sultan Ahmed Han-ı Gazi kim /

Her işde re’y-i paki canib-i Hakdan müeyyeddür

Zaman-ı devletinde hep olup noksanlar tekmil /

Bi Hamdullah nizam-ı memleket cümle müekketdür

Bu ziba çeşme bi-sakf olmağ ile her gören derdi /

Bu da muhtac-ı mahz-ı lütf-i şehenşâh-ı erşeddür

 Pes ol sultan-ı zi-şan eyleyüp ferman bina oldu /

Ali sakf kim damanı evc-i çarha mümteddür

Huda emvare mes-ud eylesin baht-ı hümayunun /

Dua-yı devletin evrad ider âlemde bi haddür

Nolaab-ı hayat olsa bu tarihe ser-efgende /

Bu çeşme sakfı bünyad-ı nev-i Sultan Ahmed’dir.   Yazmaktadır.

KAYNAK: İSTANBUL TARİHİ ÇEŞMELER KÜLLİYATI

FOTOĞRAFLAR: MUSTAFA GÜRELLİ