20 Mayıs 2024
Türbeler

III NO.LU TÜRBE – BEÇİN – MİLAS / MUĞLA

Orhan Camii avlusunun doğu duvarına bitişik olan yapının girişi doğu cephesinde yer alır.  Kare planlı türbe, geçişi pandantiflerle  sağlanan kubbe ile örtülüdür. Yapının tek penceresi güney duvarı üzerindedir. Batı duvarında sivri kemerli iki niş görülmektedir.  Nişin içindeki mezar veya mezarlar günümüze ulaşamamıştır.  Bu yüzden türbenin kime ait olduğu bilinmemektedir.  Beden duvarlarında kırma taş, pandantif ve kemerler de ise tuğla kullanılmıştır. Yapının kitabesi olmadığı gibi herhangi bir süslemesi de günümüze ulaşamamıştır. Türbenin mimari özelliklerine dayanarak, XV. yüzyıl başlarında inşa edildiği düşünülmektedir.

Kaynak: Türbe Tanıtım Levhası