21 Mayıs 2024
Camiler

ÇARŞI CAMİİ – MALATYA

     Merkez Çarşı Mahallesinde yer alan kilise (camii), doğu-batı ekseninde 24 x 16 m. ebadında dikdörtgen planlı olup, tamamen kesme taşlardan inşa edilmiştir. Giriş, batı cephesinde yer alan sade kapıdan sağlanmaktadır. Binanın üzeri çatı yapılarak tuğla ile örtülmüştür. Kilise sonradan camiye çevrildiğinden batı cephesinde abdest almak için çeşmeler yapılmış, kuzey duvarının ortasına yakın bir yerinde bir giriş kapısı daha açılmış, doğu yönünde yer alan mihrabı kapatılarak güney duvarında mihrap yarılmıştır.

 Tamamen kesme taşlardan inşa edilen yapının girişi, batı cephesinde yer alan sade bir kapıyla sağlanmaktadır. Ana mekan, uzunlamasına üç sahınlıdır. Geniş tutulan orta sahın, biraz daha dar olan yan sahınlardan sütunlarla ayrılmıştır. Sahınların üzeri kaburgalı haç tonozla örtülmüştür. Giriş kapısının tam karşısında doğu yönünde apsis bulunur. Aydınlatılması, duvarların üst kısmında yer alan ufak pencerelerle sağlanmıştır. Ermeni Kilisesi olarak inşa edilen yapı, camiye dönüştürülürken üstüne kırma çatı yapılmak suretiyle kiremitle örtülmüştür. Kuzey duvarın ortasına yakın bir yerden ikinci bir giriş kapısı açılmıştır. Kuzey ve batı giriş kapıları demirden yapılmıştır. Doğuda bulunan Apsis, kapatılarak güney duvarına mihrap yerleştirilmiştir. İç duvarların yüzeyi camiye dönüştürülürken sıva ile kapatılmış, boya ve badana edilerek; batı cephesine de abdest almak için çeşmeler konulmuştur. Yapı 440 m2 alan üzerindedir (18 m x24 m).

  İç duvarların yüzü camiye çevrilirken sıva ile kapatılmış, badana ve boya yapılmıştır. Batı ve kuzey yönlerinde yer alan kapılar demirden yapılmıştır. Doğu-batı ekseni üzerinde uzunlamasına dikdörtgen plana sahip olan kilise 24 x 16 m. ebadındadır. Ana mekân uzunlamasına üç sahna ayrılmakta, ortada yer alan sahın biraz daha geniş tutulmuş, orta sahın yan sahınlardan sütunlar ile ayrılmaktadır. Sahınların üzeri kaburgalı haç tonozla örtülmüştür. Giriş batı cephesinde yer alan sade giriş kapısından sağlanmaktadır. Giriş kapısının tam karşısında doğu yönünde mihrabı yer almaktadır. Aydınlatması, duvarların üst tarafında açılan ufak pencerelerden sağlanan bina, tamamen kesme taşlardan inşa edilmiştir.

Kaynak: Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü