19 Nisan 2024
Hamamlar

TAHTALI HAMAMI – MALATYA

K.Mustafa Paşa Mahallesinde Tahtalı Minare Camiinin kuzeyinde yer alan dikdörtgen planlı yapıya cadde yönünde şimdi olmayan ve kerpiç duvarla kapalı kapıdan girilir, buradan esas hamama geçiş kesme taş kapıdandır. Kapı üzerinde tahmin edilen kitabe yerinde yoktur; kare görünümlü soğukluk ve dinlenme yeri 12 x 12 m. ebadındadır, sağır kemerler ve köşe trompları kubbeye bağlanır; kubbe kasnağında küçük pencereler vardır.

Kubbe ortası açık aydınlık feneri yeri vardır. Bu mekânda betonarme dinlenme ve giyinme locaları mevcuttur. Buradan sıcaklığa geçişi, kubbeli ve yanlarda temizlenme yeri, tuvalet ve su tankı olan bir mekân sağlar. Sıcaklık bölümü kare planlı ve 12 x 12 m. ebadındadır. Ortada göbek taşı yıkıktır, 4 eyvanlı bu bölümün bir eyvanı giriştir. Bunun karşısında yer alan kuzey eyvanı külhana açılır, ancak bu kapı külhan yıkılınca örülerek kapatılmıştır. Eyvanlar üçer kurna ile yıkanma yeridir. Eyvan köşelerine, üzeri küçük kubbeli (4) dört oda yerleştirilmiş, buralar da yıkanma yeridir.

Sıcaklık bölümünün üzeri kubbe ile örtülü, eyvan üzerleri beşik tonozludur. Pencereler yüksekte ve kubbe üzerinde yuvarlak olarak açılmış, yapım tekniği ve planı ile Son Osmanlı Dönemi eseridir. Yapı 224 m2 alan üzerindedir.

KAYNAK: MALATYA KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİ