24 Haziran 2024
Camiler

AKÇAKAYA KÖYÜ ŞEYH HAMİT CAMİSİ – TALAS / KAYSERİ

Kayseri ili, Talas ilçesi, Akçakaya Köyü, Orta Sokağında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Cami günümüzde ibadete kapalıdır. Yapı H.1225/M.1810-1811 tarihinde
Plan ve mimari özellikleri : Camiye batı cephenin kuzeyine kaydırılmış bir kapıdan girilmektedir. Kapı üzerinde küçük bir kemercik formunda düzenlenmiş kitabe yer almaktadır. Cami kubbeli merkezi mekanlı bir plâna sahiptir.
Ortada dört taş sütun üzerine atılmış kemerlerin taşıdığı ve pandantifle geçilmiş merkezi kubbe bulunmaktadır. Sütunların kaide ve başlıkları oldukça sade düzenlenmiştir. Merkezi kubbenin dört yönündeki mekanların üzeri beşik ve sivri tonozlarla örtülmüştür. Harim mekanının doğusunda merkezi mekana açılan ve kuzey güney doğrultuda atılmış üç sivri kemerli bir yan mekan daha bulunmaktadır. Bu mekanın doğusunda da yine kemerli fakat daha küçük bir mekan bulunmaktadır. Bu mekanlar,kayaya oyma olarak düzenlenmiş gibidir ve oldukça karanlık olmasına bakılırsa bir nevi çilehane gibi düşünülmüştür. Caminin harim mekanı batı cephede biri kapı üzerinde diğeri ikisi duvara açılmış toplam üç pencereyle aydınlatılmaya çalışılmıştır. Kuzey tarafta kadınlar mahfili bulunmaktadır. Caminin üzeri metal kaplama şemsiye çatıyla örtülmüştür.
Caminin mihrabı mermer levhalarla yenilenmiş, ahşaptan olan minberinin kayda değer bir özelliği yoktur. Caminin güneybatı köşesinde bulunan tek şerefeli silindirik gövdeli minaresi kesme taştan inşa edilmiştir.
Süslemesi : Camide kayda değer bir bezeme görülmemektedir.
Malzeme ve teknik : Caminin duvarlarının bir kısmında düzgün kesme taş, bir kısmında ise kaba yonu moloz taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Kapı üzerindeki kitabe H.1225/M.1810-1811 tarihini vermektedir. Caminin güneybatı duvarında bulunan daha büyük ölçekli kitabenin yazıları erimiş olduğundan herhangi bir ibare okunamamaktadır.
Tarihlendirme : Caminin 19.yüzyılın başlarında yapılmış olduğu kabul edilebilir.
KAYNAK: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİ