19 Haziran 2024
Camiler

AKÇAKAYA KÖYÜ YUKARI MAHALLE CAMİSİ – TALAS / KAYSERİ

Talas ilçesi, Akçakaya Köyünde Yukarı Mahallede bulunmaktadır.
Camii bugün ibadete açık bir durumdadır. H.1225/M.1810-1811 yapılmıştır.
Cami, kuzey –güney doğrultuda dikdörtgen bir plâna sahiptir. Caminin kuzey cephesinde bulunan giriş mekanı sonradan yapılmıştır. Kuzey cephenin ortasında bulunan ve son yıllarda yenilenmiş olduğu anlaşılan kapıdan cami harimine geçilmektedir.
Kapının üzerinde mermer üzerine yazılmış kitabe bulunmaktadır. Caminin hariminin üst örtüsü belli aralıklarla doğu ve batı duvarlara atılmış iki sivri kemerle taşınmaktadır. Üst örtü, kuzey-güney doğrultuda atılmış ahşap kirişler üzerine tahta kaplamalıdır. Üst örtü dıştan kiremitli kırma çatıyla kapatılmıştır.
Caminin kuzey ve doğu cephelerinde pencere açıklığı yoktur. Batı ve güney cephelere ikişer pencere açılmıştır. Kuzey tarafta kadınlar mahfili yer almaktadır. Mihrap mermer malzemeyle yenilenerek özgün yapısını kaybetmiştir. Taştan yapılmış minber, küçük ölçülerde ve birkaç silme dışında herhangi bir özellik taşımamaktadır.
Caminin tek şerefeli minaresi orijinal değildir. Orijinal minare güneybatı köşede yer almakta olup, minber minare tarzındadır. 4.88m. yüksekliğindeki minare dört taş sütuna atılmış kemercikler ve külah bölümünden oluşur.
Yapıda kayda değer süsleme öğeleri görülmez. Malzeme ve teknik : Caminin tamamında düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Giriş kapısı üzerindeki dört satırlık kitabeden yapının H.1225/M.1810-1811 yılında Nalsızzade Hacı Salih Ağa tarafından inşa ettirilmiş olduğu yazılıdır.
Cami H.1225/M. 1810- 1811 yılında yaptırılmıştır.
KAYNAK: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİ