14 Haziran 2024
Türbeler

BALIM SULTAN TÜRBESİ – TİRE / İZMİR

     İzmir ili Tire ilçesi Hisarlık Köyü yakınında bahçelik bir alanda bulunan bu türbenin olduğu yerin bir dergâh olduğu sanılmaktadır. Balım Sultan h.922 (1516) yılında ölmüş ve Hacı Bektaş’taki türbesine gömülmüştür. Buradaki kitabede ismi geçen Balım Sultan’ın ise büyük olasılıkla oğlu Lütfullah Çelebi’ye ait olduğu sanılmaktadır. Türbenin XVI. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı sanılmaktadır.    Türbe moloz taş ve tuğladan düzgün olmayan bir duvar işçiliği göstermektedir. Sekizgen planlı türbe içten muntazam olmayan bir kubbe, dıştan da kiremit örtülüdür. 1985 yılında yapılan onarım sırasında içerisi sıvanmış ve bazı izler de bu arada yok olmuştur.  Türbe içerisinde dört tane mezar taşı bulunmaktadır. Bu mezar taşlarında Lütfullah çelebi bin Balım Sultan ismi okunmaktadır. Bu mezar taşında h.916 (1510) tarihi yazılıdır.