20 Mayıs 2024
Namazgahlar

TAVLUSUN NAMAZGÂH – TAVLUSUN / KAYSERİ

Yeri: Kayseri ili, Tavlusun köyünde bulunmaktadır.

Bugünkü durumu: Sağlam durumda ancak kullanılmamaktadır.

Tarihi: Bilinmemektedir.

Plan ve mimari özellikleri: Eğimli bir arazinin güney yönünden çekilen bir duvarla sınırlandırılıp doldurulmasıyla elde edilen düz alana yerleştirilmiştir. Ayrıca Namazgâh olarak ayrılan, doğu-batı doğrultusundaki dikdörtgen bölümün etrafı duvarla sınırlandırılmıştır. Namazgâh alanının güney doğu köşesine köşk minare yerleştirilmiştir.

Namazgâhın minber-minaresi; yerden kareye yakın ölçülerde bir kaideye sahiptir. Kesme taş malzemeden inşa edilmiştir. Minare dört adet sütun üzerinde inşa edilmiştir.

Sütun kaideleri kare şeklindedir. Sütun başlığı oldukça sadedir. Yekpare taş olan sütunlarda ön başlık bölümleri üzerine kemer, onun üzerine de dışarı doğru çıkıntı yapan içi kubbeli çatı oturtulmuştur. Altıgen bir peteğe sahiptir. Minare altıgen piramidal bir külaha sahiptir. Konik olarak yükselen külahın üst kısmı eksiktir.

Süslemesi: Eserde basit silmelerin dışında süsleme yoktur.

Malzeme ve teknik: Köşk minarenin tamamında düzgün kesme taş kullanılmıştır.

Kitabesi: Kitabesi yoktur.

Tarihlendirme: Namazgâhın tarihi hakkında bilgi ve belge bulunmamaktadır. Camilerin yetersiz kaldığı zamanlarda ve cenaze namazlarının kılınması için, köy nüfusunun kalabalık olduğu dönemlerde yapıldığı ve kullanıldığı ifade edilmektedir.