20 Haziran 2024
Çeşmeler

ORTA MAHALLE ÇEŞMESİ – TAVLUSUN / KAYSERİ

Orta Mahalle Çeşmesi, Tavlusun Köyü içerisinde yolun kenarında Orta Cami’nin batısında yer almaktadır. Çeşmenin üzerinde herhangi bir kitabe mevcut değildir. Bu nedenle çeşmenin kesin yapım tarihi bilinmemektedir.
Doğu-batı doğrultusunda uzanan çeşme tek yüzlü, tek kemerli ve hazneli bir duvar çeşmesidir. Çeşmenin gerisindeki haznesi, yapılar arasında kaldığından tam olarak tanımlanamamıştır. Çeşmenin ön kısmında yer alan yuvarlak kemerle biçimlenen eyvan düzenlemesi orijinal olmayıp, 1909 yılında eklenmiştir. Tamamen kesme ta malzeme ile ina edilen çemenin yükseklik 2.30 m., genişliği 3.45 m., derinliiği ise 0.67 m.dir. Ön cephesi yuvarlak kemer formlu 2.36 m. ölçülerindeki bir nişle etkillenen çeşmenin kemeri, yanlarda yıkma ayaklar üzerine oturtulmuştur. Çeşmenin yuvarlak kemerinin güney kısmı daha çok ön tarafa sonradan eklenen eyvan düzenlemesinin içerisinde kalmıştır. Bu kemerin açıkta kalan kısmından anlaşıldığı kadarıyla sade bir düzenlemeye sahiptir.
Çeşmenin iç kısmı da sade olup, 0.45 x 0.72 m. ölçülerdeki ayna taı yerinden sökülmüştür, sadece tek lülesinin yeri kalmıştır. Nişin üst kısmında, arkadaki hazne ile bağlantılı bir tahliye çörteni yer almaktadır. Çemenin ön kısmında 0.68 x 0.80 m. ölçülerinde orijinal yekpare bir yalak bulunmaktadır. Bu yalağın iki yanında yer alan seki düzenlemeleri beton harçla yenilenmiştir. Çeşmenin ön kısmına sonradan eklenen ve ilk bakıldığında eyvanlı bir çeşme izlenimi veren eyvan kısmı 2.70 m. derinliğe sahiptir. Bu kısma sonradan eklenen musluk ve yalaklar orijinal değildir. Sade bir mimariye sahip olan orijinal çeşmede herhangi bir süsleme unsuru görülmemektedir. Çeşmede ön cephede kesme taş malzeme kullanılırken diğer kısımlarda kaba yonu ve moloz taş malzeme kullanılmıştır. Üzeri tamamen badanalanmış çeşme günümüzde sağlam olup kullanılmamaktadır. Sonradan eklenen kısımdaki musluk ise suyu akar vaziyette ve kullanılmaktadır.
KAYNAK: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARI