23 Haziran 2024
Çeşmeler

TAKYECİLER CAMİ KARŞISINDAKİ ÇEŞME – TOKAT

Çeşme, Takyeciler Camii karşısında, günümüz yapısı olan bir binaya

bitişik olarak yer almaktadır. Tek cepheli, sivri kemerli bir kuruluşa sahip olan

yapının ayna taşı ve kurnası beyaz taş bloktan, üst kısmı tuğla malzemeden

yapılmıştır. Aynalık kısmında yüzeysel bir niş oluşturulan çeşmede iki musluk deliği bulunmaktadır. Tuğla malzemeyle yapılmış olan üst kısımda sivri kemerin yukarısına dört sütun, iki satırdan müteşekkil inşa kitabesi yerleştirilmiştir. Çeşme cephesi en üstte bir sıra kurt dişi dolgulu frizle son bulur. 170×17 cm. ölçülerindeki çeşme 218 cm. yüksekliğe sahiptir. Oldukça sade bir kuruluşa sahip olan yap kitabeli olması bakımından önem arz etmektedir. Çeşmenin önünde aynalık taşıyla aynı malzemeden yapılmış kurna kısmı yer almaktadır. Çeşme günümüzde faal durumdadır.

Yapı üzerinde yer alan kitabesine göre M.1911-12 tarihinde inşa edilmiştir.

Kitabenin okunuşu şu şekildedir:

“Çeşmesârın bak lisân-ı hâl ile,

Söylüyor merdum sana atsan sebil;

Gel taharet eyle pâk et kalbini,

Bul huzuru da namazını öyle kıl.

Kıldı erbab-ı mürüvvet ittifâk

İttiler icrâ bu câya selsebil

Kaynak: Tokattaki Osmanlı Çeşmelerinden Örnekler