23 Temmuz 2024
Namazgahlar

MERKEZ KEMER NAMAZGÂHI – AYDIN

   Kemer Namazgâhında mihrap, dikdörtgen şekilli çökertme içine yerleştirilen dilimli kemerli kavsaraya sahip bir niş halindedir. Tezyinat bakımından diğer yapı türlerine göre daha sade tutulan Aydın’daki namazgâhlarda süsleme, payelerde ve mihraplarda toplanmıştır. Kemer Namazgâhı payelerinin dıştan köşelerinin pahlanması ve bu pahların üzerinin kılıcına yerleştirilmiş tuğlalarla sona ermesi Kemer Namazgâhının dış sıvalarında çizgisel karakterde yelkenli tasvirlerine yer verilmesi, sıva ile üçgen şekilli kabartmalar oluşturulması; mihrapların sivri, basık, yuvarlak, dilimli kemerli yapılması süslemeye yönelik uygulamalardır Yapıların çok azında kitabeye rastlanmıştır. Kitabesi olmayanları yöredeki diğer yapıları, mezar taşlarını, mimari ve süsleme özelliklerini dikkate alarak tarihlendirmeye çalıştık. Kemer Namazgâhında payelerin dıştan sıvalarının üzerinde okuyamadığımız yazılar ve 1729 tarihi dikkati çeker. Eserin batısındaki çeşme, 1954 yılında inşa edilmiştir, karşısındaki Cihanzade Mehmed Bey Çeşmesi 1790-91 tarihlidir. 1729 tarihini terminus post quem kabul ederek yapıyı XVIII. ilk çeyreğine tarihlemekteyiz.

Bu yol, eski İzmir-Aydın-Denizli aksı üzerindeki önemli kervan yolu güzergâhlarındandır.

Bir yanıt yazın