22 Mayıs 2024
Camiler

HAMİDİYE (YUKARI MAHALLE) CAMİSİ – TAVLUSUN / KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun Mahallesi, İmam Sadık Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Sağlam ve ibadete açık durumdadır. H.1311/M.1893-94 yapılmıştır.
Cami, İmam Sadık Caddesi üzerinde kuzeyden güneye doğru meyillenen bir arazi üzerinde yer almaktadır. Güneydoğu köşesi önünden geçen yoldan dolayı pahlanarak yapılmıştır. Kuzeydoğudaki minare sonradan yapılmıştır. Camiye kuzeydoğuda son cemaat yerine açılan bir kapıdan girilmektedir.
Düz lentolu olarak yapılan kapının üzerinde 2 mısra halinde yedi satırlık inşa kitabesi bulunmaktadır. Kitabe H.1311 tarihlidir. Son cemaat yeri doğu-batı doğrultuda inşa edilmiş olup üst örtüsü yenilenmiştir. Son cemaat yerinin güney duvarı ortasına açılan kapıdan caminin harimine girilmektedir. Dört köşeden atılmış kemerler üzerine oturan yüksek kasnak üzerindeki kubbe caminin üst örtüsünü oluşturmaktadır. Kubbeye pandantifle geçilmiştir. İçten dairesel plânlı kasnağa sekiz pencere açılmış olduğu görülmektedir.
Caminin her cephesi ikişer pencereyle boşaltılmıştır. Doğu duvarı ortasında, zeminden yaklaşık 1 metre yükseklikte vaaz kürsüsü bulunmaktadır. Aşağıdan yukarıya doğru genişleyen bir huni şeklinde düzenlenmiş olan vaaz kürsünün duvarında sıva üzerine yapılmış perde motifleri yer almaktadır. Kuzeydeki kadınlar mahfiline son cemaat yerinin kuzeydoğusundaki merdivenden çıkılarak ulaşılmaktadır.
Yapının içindeki kalem işi süslemelerin bir bölümü yenilenmiştir. Caminin harim mekanında yenilenmiş kalem işleri dışında süsleme yoktur.
Yapıda düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Tarihlendirme : Cami kapısı üzerindeki kitabeye göre 1893-94 yılında II. Abdülhamid’in sultanlığı zamanında yapılmıştır.
Kaynakça: Mehmet Çayırdağ, Kayseri Tarihi Araştırmaları, Kayseri 2001, s.342-