17 Nisan 2024
Özel Mekanlar

TABAKHANE BİNALARI – BERGAMA / İZMİR

TABAKHANE (DERİ İŞLEME ATÖLYESİ – I

İslamsaray Mahallesi Eski Topçu Kışlası yanı..

Yapı, dikdörtgen planlı olup, yüzölçümü 484.70 m2 dir. Binaya giriş kuzeyden ve üç ana giriş ile sağlanmaktadır.

Deri işleme usulleri gereği Bergama çayı (Selinos) kenarına inşa edilmiştir. Üç Kemer Köprüsü’nün batısındadır. Yapı, doğuda tek küçük oda, batıda ise daha büyük odadan ibarettir.

Binaya üç ana giriş mevcuttur, ortadaki ana giriş kapısı kemerlidir ve dikdörtgen andezit bloklarla çevrilidir. Yapı, tuğla ve andezit taş bloklar kullanılarak almaşık olarak yapılmıştır. Kuzey yüzündeki 4 adet pencere andezit bloklarla çerçevelidir. Ana giriş kapısı sağında mermer yazıt parçası mevcuttur.

Bina beş büyük odaya bölünmüştür. Bölmeler, iç mekândaki girişler andezit kesme bloklar ile çevrilidir. Ahşap çatı kiremitle kaplıdır.

Doğuda yer alan tek odalı yapıya dıştan merdiven ile çıkılır. Dikdörtgen planlıdır. Yapı iki katlı olup, doğu tarafından bodrum katına giriş kapısı yer alır.

TABAKHANE (DERİ İŞLEME ATÖLYESİ – II

İslamsaray Mahallesi Eski Topçu Kışlası yanı..

Kare planlı yapının batısında dikdörtgen bir avlu mevcuttur. Yapı malzemesi moloz taştır ve üst kat tek sıra tuğla ile dıştan belirlenmiştir. Yüz ölçümü 630 m2 + 140 m2 dir.

Bina, deri işleme usulleri gereği Bergama çayı (Selinos) kenarına inşa edilmiştir. Üç Kemer Köprüsü’nün doğusunda etrafı yüksek duvarlarla çevrili büyük bir bahçesi ve kemerli, andezit bloklarla çerçevelenmiş oldukça yüksek, geniş bir bahçe kapısı vardır. Bina üzerindeki izlerden bahçe içerisinde ilave atölyelerin zaman içerisinde inşa edildiği ve yıkıldığı anlaşılmaktadır.

Esas atölye binası iki katlı olup, alt katta kuzey ve doğu cephelerinde üçer, üstte ikişer pencere yer almaktadır. Batı cephesindeki üç pencere ve kapı sonradan tuğla ile kapatılmıştır. Güney cephesinde alt ve üst katta üçer pencere yer almaktadır. Basık kemer şeklindeki pencerelerin etrafı tuğla ile çerçevelenmiştir..

BU TABAKHANE BİNALARININ YENİLENMESİ….

19’uncu yüzyıl sonlarında inşa edilen, uzun yıllar tabakhane ve çırçır olarak İzmir’in Bergama ilçesinde kullanılan ve Topçu Kışlası olarak da adlandırılan bölgedeki tarihi binaların yenilenmesi başladı. Bergama Belediyesinin önem verdiği iki bina, restoran ve parşömen müzesi olarak hizmet verecek.

Bergama ilçesinde, Topçu Kışlası olarak da adlandırılan ve atıl vaziyette kalan bölgedeki tarihi iki bina, projeyle yeniden canlandırılıyor. Yıkılma tehlikesi bulunan binalar, Tarihi Üç Kemer Köprüsünün yanı başında, tarihi Selinos Deresi yamacında Bazilika’nın hemen yanı başında yer alıyor. Restorasyonun başladığı projeyle ilgisizlikten kurtulacak iki binada çalışmalar bitmek üzere.

TARİHİ BİNALAR RESTORAN VE PARŞÖMEN MÜZESİ OLARAK HİZMET VERECEK

Projeyle ilgili bilgi veren Bergama Belediye Başkanı, “Bu iki binamız yenilenmenin ardından restoran ve parşömen müzesi, kafe olarak bölgenin cazibe merkezi olması yolunda lokomotif görevi üstlenecek” dedi.

UNESCO Dünya Mirası Bergama’nın turizme hazırlanması ve yenileme çalışmalarının daha hızlı sürdürülmesi gerektiğine işaret eden Belediye Başkanı, “Bergama’mız sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri ile bir dünya markası; ancak yıllardır turizm sektörü için ilçemizde yeterli hazırlık yapılmamış durumda. Turist geldiği zaman konaklama yapacağı, kaliteli ve hoş vakit geçirebileceği mekânları arar. Ne yazık ki turizm merkezi dediğimiz ilçemizde bu yön hep eksik kalmış. Biz bu eksikliğin Selinos Antik Kanal Projesi ile giderileceğine inanıyoruz; yani bir bakıma evimizi turizme hazır hale getiriyoruz” diye aktardı.

Başkan Hakan Koştu, “Restoran için düşündüğümüz yer 400 metrekare açık, 350 metrekare kapalı alana sahip olacak. Parşömen Müzesi ve kafe için düşündüğümüz yer ise 750 metrekare kapalı alana sahip olacak. Parşömen müzemiz içerisinde bir atölyemizde bulunacak. Gelen turistler için Kapadokya’da çömlek yapımı gibi, uygulamalı parşömen yaptırmayı da düşünüyoruz” şeklinde konuştu.