20 Mayıs 2024
Özel Mekanlar

MÜFTÜLÜK BİNASI – TOMARZA – KAYSERİ

Kayseri ili, Tomarza ilçesinde Merkez Caminin doğusunda bulunmaktadır. Bugünkü durumu : Günümüzde sağlam ve müftülük binası olarak kullanılmaktadır. H.1322/M.1904 yalında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Caminin doğusunda bulunan yapı iki katlı olarak güney –kuzey doğrultuda inşa edilmiştir. Yapının orta kısmı doğu-batı doğrultuda bir koridor şeklinde tasarlanarak diğer tarafa geçişi sağlayan bir geçite dönüştürülmüştür. Geçiş koridorunun üzeri ahşap kirişlerle örtülmüştür. Yapının doğu cephesinin ortasında yukarıda bahsettiğimiz koridora açılan anıtsal bir kapı düzenlemesi dikkati çeker. Doğu cepheden öne taşırılmış olan kapı önde iki bağımsız kemer ve duvar payelerine atılmış sivri kemerli bir revak şeklinde düzenlenmiştir.
Dikdörtgen plânlı bu bölümün üzeri çapraz tonozla örtülmüştür. Sütunların başlığının köşelerine birer plastır yapılarak kemer duvarı çerçevelenmiştir. Giriş cephesini üst kattan küçük konsol dizileri ayırmaktadır. Yapının doğu duvarı ortasına kurgulanan kapı yekpare taştan sövelere atılmış yuvarlak kemerli olarak yapılmıştır. Kapı girişi yanlarda Tomarza Merkez Camisinde olduğu gibi bitişik ikişer sütunla kuşatılmıştır. Sade kaidelere karşılık başlıklar korint tarzındadır. Bu sütunceler üzerine oturan kemerde dişli çentiklerle bezemeler yer alır. Kemer köşeliği ile tavan arasında kalan yüzeye akantüs yapraklı iri kıvrımdallı bir bezeme işlenmiştir. Bezeme ortasında yer alan dikdörtgen kartuş içinde yapının 1904 yılında Sultan Abdülhamid zamanında inşa edildiğini bildiren kitabe bulunmaktadır. Bu girişin iki yanında altta ve üstte ikişer oda yer almaktadır.
İki yandaki bu mekanlara ayrı giriş kapıları mevcuttur. Kapı lentolarının üzerinde kemerliaçıklıklar bulunur. Alt katta doğu cephede ikişer, üst katta üçer pencere yer alır. Kuzey cephede altta bir üstte iki pencere görülürken, güney cephede altta ve üstte ikişer pencere yer almaktadır. Anıtsal girişin üstündeki mekan dairesel bir plân yansıtmakta ve duvara açılmış alınlıklı, dikdörtgen biçimli beş pencereyle aydınlatılmaktadır. Pencere aralarında duvar yüzeyinden taşırılmış küçük ölçekli dekoratif plastırlar, alınlıklarda akantüs yapraklı kıvrımdallı kabartma bezeme dikkati çeker. Saçak seviyesinde yapı küçük konsol dizileri ve iç ve dış bükey kaval silmeyle hareketlendirilmiştir.
Bu mekanın üst örtüsü içten kubbevari bir ahşap tavanla sağlanmıştır. Yanlardaki odaların üzerleri de düz ahşap tavanla kapatılmıştır. Süslemesi : Özellikle yapının giriş bölümünde sütunceler ve akantüs yapraklı kıvrımdallı bitkisel kabartmalı bezemeler ve ahşap tavan göbeği bezeme açısından göze arpan detaylardır.
Malzeme ve teknik : Girişte ve duvarlarda düzgün kesme taş, üst örtülerde ahşap malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi H.1322/M.1904 tarihlidir. Tarihlendirme : Yapı 1904 tarihlidir.
KAYNAK :KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİ