12 Nisan 2024
Namazgahlar

İNCESU NAMAZGÂHI – KAYSERİ

Kayseri İncesu ilçesi Süksün kasabası Mezgit mevkiindedir.
Kare planlı olan namazgâh, düzgün kesme taştan inşa edilmiştir. Namazgâha kuzey yönünde yuvarlak kemerli bir açıklıkla girilir. Güneyde yer alan mihrap, üç sıra mukarnas kavsara ile çevrelenmiştir. Mihrabın etrafında üç ve dört kollu yıldız biçiminde bezemeler bulunmaktadır.
Namazgâh ana kaya üzerine oturmuş olup üst örtüsü beşik tonozdur. Namazgâhın altında muhtemelen depo olarak kullanılan bir bölüm yer almaktadır. Namazgâhın güneybatısında büyük oranda tahrip olmuş bir sarnıç vardır. Kesme taştan inşa edilen sarnıcın yuvarlak kemerli bir girişi bulunmaktadır.
KAYNAK: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARI