14 Temmuz 2024
Kiliseler

KUŞADASI – DAVUTLAR KURŞUNLU MANASTIRI – AYDIN

Kuşadası Davutlar Mahallesi‘nden yaklaşık 12 km uzaklıkta ve 600 metre yükseklikte Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırlarındaki orman alanı içinde yer alan Kurşunlu Manastırı bir Bizans yapılar topluluğudur ve harika bir manzaraya sahiptir.

8. yüzyılda yoğun bir Hristiyan göçü sonunda ortaya çıkan merkezlerden biri de bugünkü Davutlar yerleşim birimidir. Baskıdan kaçan din adamları bu bölgelerde gizlenebilecekleri ve kendi dini vecibelerini yaşayabilecekleri kiliseler ve manastırlar inşa etmişlerdir. Orta Anadolu’da yer altında inşa edilen bu yerler, bu yörelerde ise orman içlerinde veya dağlık yerlerde yapılmıştır. Rumların Panagia Kursunniatissa adını verdikleri manastır adından da anlaşılacağı üzere Meryem Ana’ya adanmıştır. Kurşunlu ismi ise büyük bir olasılıkla yapıların üstünü örten kurşundan ileri gelmektedir. Bizans yapısı manastırın 19. Yüzyıla kadar kullanıldığı sanılmaktadır. Manastır’da yemekhane, kiler, mutfak keşiş odaları, revir, şapel (küçük kilise ), nekropol (mezarlık) , manastır suları ve savunma duvarları büyük tahribata rağmen hala açıklıkla görülmektedir.

Kurşunlu Manastırı içindeki şapelin en önemli özelliği tavanındaki fresklerdir. İkonoklastik adı verilen puta karşı olan dönemde simgesel ve geometrik desenler yer almıştır. Bu dönemin başlıca simgeleri balık, horoz ve üzümdür. 9.yy ikinci yarısında İkonoklastik dönemden sonra ise tekrar dinsel olaylar ve kişiler fresklerin ana motifleri olmuşlardır. Fresk tekniğinde tasvirler yaş duvar sıvası üzerine kireç suyunda eritilmiş boyalarla uygulanır. Konular çoğunlukla Hz. İsa’nın hayatı ve İncil’de yer alan bazı sahnelerdir. Manastırın şapeli haç planlı kubbeli tiptedir. Kurşunlu Manastırı Hristiyanlığın yayılması için çalışan ve eğitim yapan bir din okulu niteliğindeydi.

Bugün çok kötü durumda olan ve yıkılmaya yüz tutmuş manastırın bir an önce röleve planlarının yapılması ve restorasyon edilmesi gerekmektedir.

Kaynak: Kuşadası Kültürel Mirası

Bir yanıt yazın