21 Haziran 2024
Kiliseler

RUM MEZARLIĞI VE KEMİK ODASI – Ç:FTLİKKÖY – ÇEŞME / İZMİR

Çeşme ilçesi, Çiftlik Mahallesi, 26 g parselde , şehir merkezinin doğusunda, bugünkü Müslüman mezarlığının yanında bulunmaktadır. Osmanlı dönemi eseridir.
RUM MEZARLIĞININ çevre duvarları büyük oranda ayaktadır. Mezarlığın giriş kapısı günümüze ulaşmamıştır. Mezarlığın içindeki mezar taşlarının tamamı yağmalanmıştır.
KEMİK ODASI: Genelde Hristiyan mezarlıklarında yeni gelenlere yer açmak için topraktan çıkarılan kemiklerin konulduğu kemiklik adının verildiği (Osteofılak ) İnsan kemikleriyle dolu bu çukur odanın içinde muhafaza ediliyordu. 

Kemik Odası mezarlığın güneydoğu köşesindedir. Dikdörtgen planlı, tonoz örtülü, beşik çatılı, kagir, yığma binadır. Yapının köşelerinde, girişin iki yanındaki pilasterlerde kesme taş, duvar bedenlerinde moloz taş kullanılmıştır. Girişin Bir yanında söve mevcut değildir. Kapı lentosunun merkezinde kuru kafa kabartması, onun her iki yanındaki tabelalarda Rumca yazıt yer almaktadır. Yazıtların birinde inşa tarihi bulunmaktadır. Lentonıun üzerinde dış sırası motifli, özel profilli bir pervaz yer alır. İçerisinde; girişin karşısında kemerli yüksek ve dar bir niş bulunur. Duvarlarda, taş raflı, dar ve yüksek nişler yer alır. Zemindeki tonozlu yapı, bodrumda da bir sarnıç veya oda bulunduğunu gösterir. Kiremit örtüsü dağılmıştır. Genel anlamda sağlam bir yapısı olan bina onarıma ihtiyaç duymaktadır.

Kaynak: İzmir Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri.

Bir yanıt yazın