22 Mayıs 2024
Kiliseler

ŞAPEL – BEÇİN KALESİ / MİLAS – MUĞLA

Kızıl Han’ın doğusunda yer alan Şapel’in bir manastıra ait olabileceği düşünülmektedir. Harap durumdaki mekânın örtüsü tamamen yıkılmıştır. Doğu kenarı üzerinde apsisi olan yapı tek sahınlıdır. Yapıda kesme taş, kaba yonu taş ve moloz taşların tuğlalarla birlikte kullanılması dikkat çekicidir. Kuzey ve güney cephesi üzerinde, ikişer kademeli üçer çökertmenin izleri görülür. Benzer cephe düzenine ve taş malzemeyi tuğlalarla çerçeveleme tekniğine, Bafa’daki Bizans yapılarında da rastlanması bu şapeli de benzerleriyle aynı döneme, yani XIII. Yüzyıla tarihlendirmeyi gerekli kılmaktadır.

Kaynak: MUĞLA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli