17 Nisan 2024
Kiliseler

H. APOSTOLOİ KİLİSESİ (AYDINPINAR KÖYÜ KİLİSESİ ) – MUDANYA / BURSA

Mudanya’nın Aydınpınar Köyü’nde bulunan bu kilisenin giriş kapısı üzerindeki kitabesinde 1901 tarihi bulunmaktadır. B. I. Kandis bu kilisenin 1846-1870 yıllarında Bursa Metropoliti olan Konstantios zamanında yapıldığını belirtmiştir. Kitabe üzerindeki 1901 tarihinin de onarımla ilgili olduğu sanılmaktadır. 
   Kilise 1922’den sonra camiye çevrilmiş, batı cephesindeki çan kulesi de minare olarak kullanılmıştır. Daha sonra yıkılan kulenin yerine bugünkü minare eklenmiştir. 1980 yılına kadar cami olarak kullanılan kilise daha sonra terk edilmiştir. 
   Camiye çevrildikten sonra da güney duvarının eksenine mihrap eklenmiştir. Bu yapı ahşap süslemeleri ile dikkat çekmektedir. Naosdaki sütunlar içeriden taş, dışarıdan ahşap kaplamalıdır. Galeri korkuluklarında, ambonda oyma tekniğinde bezemeler görülmektedir. Yapı kesme taş ve tuğladan yapılmıştır

Günümüzde tamamen harabe durumundadır, çatısı yıkılmış ve tavan süslemelerinden eser kalmamıştır. Kilisenin hemen bitişiğine Aydınpınar köyü camii yapılmış, camiye harcanan para ile bu eser onarılsaydı şimdi bu güzelim eser ayakta kalırdı.