14 Temmuz 2024
Hanlar

MANİSALIOĞLU HANI – İZMİR

    İzmir 913. Sokakta bulunan bu han Büyük Karaosmanoğlu Hanının doğusunda ve ona bitişik olarak yapılmıştır. Günümüze yalnızca bir bölümü orijinal olarak gelebilen bu han iki katlı, avlulu ve simetrik olmayan bir plan düzenine sahiptir. Kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber, sahibinin Manisalı Mustafa Efendi isimli bir kişi olduğu bazı yayınlarda belirtilmektedir. Yapı üslubundan XIX. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. 
   Kesme taş, moloz taş ve tuğladan yapılmış olan hanın, yan yana iki mekân şeklinde olduğu günümüze gelen orijinal bölümlerden anlaşılmaktadır. Bu mekânların avluya bakan cephelerinde ikinci katta ikişer pencere bulunmaktadır. Düz lentolu olan bu pencereler üçgen alınlıklı, silmeli bir saçakla sınırlandırılmıştır. İçeriden taş bir merdivenle çıkılan ikinci katta manastır tonozlu odalar bulunduğu anlaşılmaktadır.