17 Nisan 2024
Hamamlar

HACI ŞERİF AĞA HAMAMI – ARAPGİR – MALATYA

Hacı Şerif Ağa Camii ve çeşmesinin yakınında, güneye meyilli alan üzerinde doğu-batı yünlü inşa edilmiştir. Hamam; soyunmalık, ılıklık, sıcaklık ve su deposundan oluşmaktadır. Soyunmalığa giriş doğu cephesinden sağlanır. Kitabe yeri boştur. Mekânı örten içten sivri kemerli tromplara, dıştan sekizgen kasnağa oturmaktadır. Yapı 275 metrekare alan üzerindedir. Güney cephede köşelere doğru iki pencere, ortada bir niş bulunmaktadır. Kuzey duvarda üç, doğu cephenin güney ucunda bir niş mevcuttur. Sivri kemerli kapıdan sivri tonozlu ılıklığa geçilir. Güney kanadında üç tuvalet bulunur. Sıcaklık bölümünün her köşesinde birer halvetin olduğunu gösteren izler vardır. Beşli tonozlu su deposunun güney duvarında bir pencere bulunmaktadır. Kemer, köşe ve kubbede kesme taş, diğer kısımlarda dıştan düzgün kırma taş, içleri kırma ve moloz taşla örgülüdür. Üst bölümler sökülmüş, kubbeler çökmüştür. Sıcaklığı tek kubbe ile örtülü ve tek mekândan ibarettir. Arapgir’de günümüze ulaşan hamamlar aynı plan özelliklerini gösterir.

Yapım Tarihi : H. 1290 – 1300 (?) Mimari Çağı :Geç Osmanlı dönemidir.

KAYNAK: MALATYA KÜLTÜR ENVANTERİ