14 Haziran 2024
Hamamlar

KARABAĞLAR ESKİ HAMAM – İZMİR

Yapı Türü: Su yapısı

İsim: Anonim Hamam

Adres: Karabağlar, Umut (Bozyaka) Mahallesi 3845-3848 Sokakların kesiştiği nokta

Mülkiyet: Şahıs,  Yaptıran mimar bilinmemektedir.

Tarih & Dönem: 15.-16. Yüzyıllar arasında inşa edildiği tahmin edilmektedir.

Mimari Özellikleri: Eski yıkık Minareli Camii’nin yaklaşık 300 metre güneybatısında yer almaktadır.

İnşa malzemesi moloz ve kaba yontu taştır. Yapının mekân kurgusuna ait bilgiler oldukça kısıtlıdır. Soyunmalık mekânı günümüze ulaşamamıştır. Ilıklık mekânındaki mimari izlerinden hareketle enine dikdörtgen planlı ve tonozlu bir mekân olduğu düşünülmektedir.

 Sıcaklık mekânında kubbeyle örtülü iki halvet bulunduğu tesbit edilmiştir, ancak kubbeler sonraki dönemlerde yıkılmıştır. Su deposuna ait ocağın kemerleri görülmektedir. Yapının örtü sistemi günümüze gelememiştir.

   Hamam bugün harap durumdadır ve özgün işlevini koruyamamıştır.