20 Temmuz 2024
Camiler

KARABAĞLAR YIKIK CAMİİ – İZMİR

Adres: Karabağlar, Umut (Bozyaka) Mahallesi, Eski İzmir Caddesi 39650 Ada 1 Parsel

Tescil Tarihi: 19.06.1981

Mülkiyet: T.C. Cumhurbaşkanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yaptıran ve mimar bilinmemektedir. Dönem 14-15. Yüzyıl

Mimari Özellikleri.

    Yıkık Minare Camii’nin özgünde kare planlı ahşap tavanlı bir harim ile kuzeybatısındaki minareden meydana geldiği anlaşılmaktadır. Yapıdan günümüze yalnızca doğu duvarının bir bölümü ile minare kürsüsü ulaşabilmiştir. Kuzey duvarı tamamen yok olan yapının güney ve batı duvarları temel izlerinde görülebilmektedir. Yapının günümüze ulaşabilen bölümleri ve eski fotoğraflardan hareketle inşa malzemesi olarak kaba yonu taş, moloz taş ve devşirme bloklar kullanıldığı, minarenin pabuç kısmı ile gövdesinin tuğla ile örüldüğü anlaşılmaktadır.

   Caminin yaklaşık 300 metre güneybatısında küçük boyutlu bir hamam kalıntısı bulunması, bu alanda küçük ölçekli bir yerleşimin varlığına işaret etmektedir.

     Restorasyon geçmişinin bilinene öyküsü, 1980’li yılların başında, Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından röleve ve yenileme projeleri hazırlanmış ve yapılan çalışmalar bir makale olarak yayınlanmıştır.

   VGM Arşivi’ndeki fotoğraflara göre yapının restorasyonuna yönelik çalışmalara başlandığı, ancak bilinmeyen bir nedenle yarım bırakıldığı anlaşılmaktadır.

   Kullanımlar (Geçmiş-Bugün): 2022 yılı itibariyle röleve-restitüsyon-restorasyon projeleri hazırlanmaktadır. Esaslı bir onarım gerekmektedir.

KAYNAKÇA: KAYADEMİR, M.(1982) “Eski İzmir (Yıkık Minare) Camii”, Röleve ve Restorasyon dergisi

 S: 3 s. 77-99, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları