23 Haziran 2024
Hamamlar

KOCA HAMAM – TURGUTLU – MANİSA

Turgutlu İlçe merkezinde Piyaleoğlu Caddesi ile Mercan sokağın kesiştiği köşededir. Osmanlı Dönemi yapısıdır.

Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı olan yapı, üç eyvanlı dört köşe odalı plan tipine girmektedir. Doğuda kare planlı ve üzeri kırma çatı ile örtülüdür. Doğusunda eksenin kuzeyinde yuvarlak kemerli bir kapı ile kuzey ve güneyinde dikdörtgen birer pencere vardır. Soyunmalık kısmının ortasında yuvarlak bir fıskiyeli havuz bulunmaktadır. Mekânın batısında eksenden kuzeye kayık basık kemerli bir kapı ile dikdörtgen planlı ve aynalı çapraz tonoz örtülü ılıklık mekânına geçilmektedir. Ilıklık mekânının batısındaki basık kemerli kapıdan da sıcaklık mekânına girilmektedir. Sıcaklık mekânının ortasında sekizgen bir göbek taşı bulunmaktadır. Mekânın üzeri kubbe ile örtülmüştür. Eyvanların üçüde sivri beşik tonoz örtülüdür ve yan duvarlarında dikdörtgen nişler yer almaktadır. Batıdaki eyvanın batı duvarında diğerlerinden farklı olarak su deposuna açılan basık kemerli bir açıklık vardır. Köşe odalarının üzerleri de pandantiflerle geçilen kubbelerle örtülüdür. Güneydoğu köşe odasının kuzey duvarında dikdörtgen bir niş görülmektedir.

Kuzeydoğu köşe odasının ise doğusuna çekilen bir duvar ile ikiye bölünmüş, doğudaki kışıma ılıklıktan açılan bir kapı ile tuvalet olarak kullanılmaktadır. Sıcaklığın batısında kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı ve üzeri sivri beşik tonoz örtülü su deposu ile külhan yer almaktadır. Kuzey ve güney duvarlar sağır tutulmuştur. Külhan kısmında eksende alt seviyede yuvarlak kemerli ocak nişi ile bunu üzerinde baca yer almaktadır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI ( HAKKI ACUN)