20 Mayıs 2024
Hamamlar

EŞREFOĞLU SÜLEYMAN BEY HAMAMI – BEYŞEHİR – KONYA

Beyşehir’de (Süleyman Şehirde) ismini bir beldeye veren Eşrefoğlu Süleyman Bey tarafından (699 H. 1299 M.) tarihinde tamamlanan Ulu Camiin, muhteşem cümle kapısında, mermer üzerine
Selçuklu sülüsüyle yazılmış 696 H. – 1297 M. tarihli vakfiyesi mevcuttur. Bu vakfiyede “Bu mübarek mescidi yapan, adaleti ve hayrı çok Emir Eşrefoğlu Süleyman, îplikçi ve dokumacı hanını ve onun
ile büyük mescidin (camiin) etrafındaki dükkânları, büyük hamamı, arzın cemiinden yirmi bap dükkânları ve zikredilen değirmenleri Ahbes köyünde iki göz Selmes köyüpde iki değirmeni ve kurbunda iki babı vakfetti” (I) denilmektedir.
İşte burada zikredilen büyük hamam yazımızın mevzuudur. Hamam hanın tam karşısındadır.
Kadın ve erkeklere mahsus iki kısımdır. Harap bir halde olup içi saman dolu olduğundan plânı alınamamıştır. Eşrefoğlu hamamı, kadınlara ve erkeklere mahsus olmak üzere iki kısımdır. Hamam tam hanın garbinde onbeş metre kadar mesafededir.
Kadınlar ve erkeklere mahsus çifte hamam olarak inşa edilen Eşrefoğlu hamamının bugün ancak bir
kısmı mevcuttur. Bu kısmın ise kadınlara mı, yoksa erkeklere mi ait olduğunu ilk bakışta katiyetle ayırdetmek mümkün değildir. Ancak, mevcut yapının bedesten tarafına açılan ve bugün toprağa gömülmüş halde bulunan giriş kapısına bakarak erkekler hamamı olduğunu tahmin edebiliriz. Zira, bilindiği üzere çifte hamamlarda kadınlar kısmının kapısı genellikle ve zaruret olmadıkça ana yola veya meydana açılmamaktadır.
Soyunma kısmı, Ilıklık (halvet odaları) ile Sıcaklık kısmı olarak üç kısımdan oluşmuştur.
Hamamın ısınması için yer yer duvarlara yerleştirilmiş düşey vaziyette 15-20cm. çapında pişmiş toprak künkler mevcuttur ki, bunlara tüteklik veya tüfeklik diyoruz.
Harap durumda olan ve Kadınlar kısmı yok olan hamamın restorasyonu başlamış ve 2018 biteceği söylenmektedir.
KAYNAK: SAYIN YILMAZ ÖNGE