21 Haziran 2024
Çeşmeler

HACI ŞERİF AĞA ÇEŞMESİ – ARAPGİR / MALATYA

Şerif Ağa Camisinin 1,5 m. kadar güneydoğusunda yer alan çeşme, sivri kemer nişlidir. Nişin iç arka duvarında taş su oluğu vardır. Üzerindeki su tasını koymak için yapılmış dikdörtgen biçimli nişin üzerinde ise 33 x 43 cm. ebadındaki kitabede üç satır ve altında tarih düşülen Arapça yazıt yer almaktadır. Camii kitabesine dayanılarak H. 1290 (?) (M.1873) tarihinde yapıldığı muhtemeldir. Camiinin restorasyonu sırasında çeşmenin taşları sökülmüş ve numaralandırılmış taşlar tekrar yerine yapılmıştır. Özgünlüğünü korumaktadır. Çeşmenin ön kısımları beyaz kesme taştan, arkaya doğru örgü kısmı ise devşirme taştan yapılmıştır. Üst örgü kısmı kesme blok taştandı

malatya kültür envanteri – page 210