14 Temmuz 2024
Hamamlar

DAYEOĞLU (AT PAZARI) HAMAMI / BURSA

Cumhuriyet Caddesi’nde Gökdere’nin batı yakasında At Pazarı Mevkiinde bulunan At Pazarı Hamamı Dayeoğlu Hamamı adıyla da anılır. Hamam 1604 yılında yapılmış ve Emir Sultan adına vakfedilmiştir Yapının bu tarihten önce yapılmış olduğu kuvvetle muhtemeldir. Hamamın vakıf suyu Gökdere’dendir.
Dayeoğlu hamamı çifte hamam tipolojinde bir hamamdır. Kadınlar ve erkekler kısmı olarak iki bölümdür. Bu iki bölüm de simetriktir. Yapı, kaba yontu taşlarla yapılmıştır. Sıcaklık bölümleri kare planlı ve üzeri kubbe ile örtülüdür. Ilıklık bölümü de daha ufak bir alan olup, üzeri de kubbe ile örtülmüştür. Soğukluk da kubbe ile örtülüdür.
Yapı, 1684 ve 1759 yıllarında onarım görmüştür
1950 li yılların sonuna kadar işlek olan hamam belli aralıklarla kapalı kalsa da, günümüzde de mahalleye hizmet eden bir hamam olarak kullanılagelmektedir.
KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI