15 Nisan 2024
Hamamlar

MURADİYE (II. MURAT ) HAMAMI – BURSA

Muradiye Mahallesinde, aynı adlı medresenin batı yönünde, dört yol ağzında yer alır. Sultan II. Murat tarafından 1426 yılında yaptırılmıştır. Muradiye külliyesi içinde olan ancak bugün Muradiye Camii’nin bahçesi dışında bulunan bu hamam 1426 yılında, Sultan II. Murad tarafından yaptırılmıştır. Bu hamamda, Muradiye’deki Kuran okuyucuların yıkanması nedeniyle “Bekçiyan” adı da verilir.
Hamamı; soğukluk, ılıklık, iki halvet ve külhan bölümlerinden oluşmaktadır. Yapıya sivri kemerli monimantal bir kapı ile girilmektedir. Duvarları üç sıra tuğla, üç sıra moloz taşı ile örülmüştür. Soğukluk kısmı 9,95 x 9,95 metre iç ölçülerinde kare planlıdır. Üzeri kubbe ile örtülü olup sekizgen iki kasnağa oturmaktadır. Kubbenin üzeri dıştan kiremitle kaplıdır. Soğukluk bölümünü sivri kemerli altı pencere aydınlatmaktadır. Soğukluğun güneyindeki kapıdan ılıklık bölümüne geçilir. Ilıklığın iki yanında üzeri kubbe ile örtülü eyvanlar yer almaktadır. Bu bölümden halvetlere geçilmektedir. Yaklaşık 0,50 metre kalınlığında olan beden duvarları üç sıra moloz taş, üç sıra tuğla hatıllardan oluşan bir örgü sistemi ile inşa edilmiştir. Kemerler ve kasnaklar kesme taş ile inşa edilmiştir.
1523, 1634, 1742 yıllarında onarım gören bu hamam Cumhuriyet’in ilk yıllarında nasılsa özel mülkiyete geçilmiştir. Uzun yıllar harap durumda olan hamamı yeni sahibi onararak yine aynı amaçla hizmete açmıştır.
KAYNAK : KÜLTÜR PORTALI