22 Mayıs 2024
Camiler

HACI YAHYA CAMİİ – ARAPGİR – MALATYA

Arapgir, Fırat nehrinin kollarından Arapkir suyunun açtığı geniş bir vadide, deniz seviyesinden yaklaşık 1200 m. yükseklikte yer almaktadır. Yapının mülkiyeti Hacı Yahya Vakfı’na aittir. Arapgir’de bulunan dini ve sivil mimari örnekleri pek çok yayına ve teze konu olmasına karşın, bu makalenin konusu olan yapıya hiç değinilmemiştir. Cami üç katlı bir düzenleme gösterir: Bodrum katı lojman olarak kullanılmıştır. Zemin kat ise harim ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. Birinci kat kadınlar mahfili olup aynı zamanda minareye çıkışı sağlayan merdivenlere de ulaşımın gerçekleştirildiği kattır. Cami sac kaplama kırma çatı ile örtülmüştür. Caminin güney avlusunda hazire bulunmaktadır. Mezarların taş başlık ve ayaklıklarının bir kısmı avlu içine dağılmıştır. Mezarların taş üst kaplamaları kısmen kırılmış ve zarar görmüştür. Ağaçların arasında bulunan mezarlar arasında biri aile mezarlığı şeklinde düzenlenmiştir.

KAYNAK: KÜLTÜR VARLIKLARI