23 Haziran 2024
Çeşmeler

MURADİYE KÜLLİYE ÇEŞMELERİ -1 – MANİSA

Manisa Saruhan Mahallesi Ada: 402 Parsel: 7 de Muradiye Külliyesi içerisinde yer alan yapı, medresenin kuzeydoğu kösesinde imaret ile medrese arasında yer alan dükkânlara bitişiktir.

Çeşmeye beş basamaklı bir merdivenle inilmektedir. Külliyeye ait dükkanlara bağımlı olarak iç içe iki kemerli düzenlenmiş tek cepheli ve depolu çeşme, 476 cm. genişliğinde ve 414 cm. yüksekliğindedir. Üzeri düz bir çatıyla örtülü olan çeşmenin arkasında deposu yer almaktadır.

Tamamı kesme tas malzeme ile inşa edilmiş olan çeşmenin cephesi hafif çıkıntılı bir saçakla son bulmaktadır. Çeşmenin basık kemerli nişi 324 cm. genişliğinde ve 60 cm. derinliğindedir. İkinci niş ise 196 cm. genişliğinde 37 cm. derinliğinde gemi teknesi kemerle örtülmüştür.

Çeşme nişi içerisinde silmelerle dikdörtgen bir çerçeve oluşturulmuş; içteki kemerin kilit tası üzerine bir adet kabara yerleştirilmiştir.

Sivri kemerli yüzeysel bir niş olarak düzenlenen ayna taşının iki yanındaki, 21 cm. genişliğinde ve 17 cm. derinliğinde sivri kemerli nişlerin altlıklarında mermer malzeme kullanılmıştır. İçteki nişin dış yüzlerinde şekiler yer almaktadır. Günümüzde suyu şehir içme suyu şebekesine bağlı musluktan akıtılmaktadır.

Çeşmenin yalağı orijinal değildir. Çeşme üzerinde kitabe bulunmamaktadır. Külliyeye bağlı yapılardan caminin inşasına H.991/M. 1583’de başlanmış ve H.994/M.1586 senesinde tamamlanmıştır. Caminin imareti 1581’de faaliyete geçse de daha sonraki inşalar sırasında imaret genişletilmiştir. Üzerinde kitabesi bulunmayan medrese de 1585’den sonra yapılmış, H.1001/ M.1593 senesinde yol döşenmesi ve 1602 yılında da külliye etrafına avlu çekilmesiyle insai faaliyetler sona ermiştir. Bu bilgiler ışığında külliyeye bağlı çeşmelerin M.1586-1602 yılları arasında yaptırılmış olabileceğini söylemek uygun olacaktır.

KAYNAK: Sipil’den Manisa’ya Ab-ı Hayat Manisa Çeşmeleri