19 Haziran 2024
Çeşmeler

YAHŞİ BEY CAMİİ ÇEŞMESİ – TİRE / İZMİR

İzmir’in Tire ilçesindeki Yahşi Bey Cami avlu duvarına bitişik çeşmenin yapım tarihi bilinmiyor. Cami ile aynı tarihte yapıldığı ve 1442 tarihli vakfiyesine göre önceleri Mevlevi tekkesi olarak yapıldığı zamandan kaldığı sanılıyor. Çeşme günümüzde halen kullanılmaktadır. Çeşmenin aynası ilginç bir görüntüye sahiptir.