23 Haziran 2024
Çeşmeler

YUKARI MAHALLE ÇEŞMESİ – GERMİR / KAYSERİ

Yeri: Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde 427. Sokak üzerinde bulunmaktadır.

Bugünkü durumu: Sağlam olmakla birlikte kullanılmamaktadır.

Tarihi: H. 1345/M. 1927 yılında yaptırılmıştır.

Plan ve mimari özellikleri: Bir evin sokak duvarı üzerine inşa edilen çeşme, tek kemerli ve tek cephelidir. Çeşme nişini örten yuvarlak kemer, yanlardaki yığma ayaklar üzerine oturmaktadır. Kemer alınlığı bir sıra düz profilli silmeyle çerçevelenerek hareketlendirilmiştir. Çeşmenin sağında da yüzeyden taşırılmış silmeli bir korniş görülür. Çeşme nişi içinde ayna taşı olmamakla birlikte tek lüle deliği bulunmaktadır. Lüle altında dikdörtgen biçimli taştan yalak yer almaktadır.

Süslemesi: Kemer alınlığını hareketlendiren silme dışında bezeme yoktur.

Malzeme ve teknik: Düzgün kesme taş malzemeyle yapılmıştır. Kitabede mermer kullanılmıştır.

Kitabesi: Mermer üzerine iki satır olarak yazılan kitabe H. 1345/M. 1927 tarihlidir. Kitabede: 1. satır: Ve sekahum rabbuhum şaraben tahura. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. 2. Satırı: Nasuh Oğlu Sadık ailesi ve la mekan Sene 1345 yazmaktadır.

Tarihlendirme: Çeşme 1927 yılında inşa ettirilmiştir.

KAYNAK: KAYSERİ KÜLTÜR ENVANTERİ