20 Haziran 2024
Çeşmeler

AKÇAKAYA KÖYÜ AŞAĞI CAMİ ÇEŞMESİ – TALAS / KAYSERİ

Yeri: Kayseri ili, Talas ilçesi, Akçakaya Köyü, Şeyh Hamit Sokağında bulunmaktadır.

Bugünkü durumu: Sağlam ve kullanılmaktadır.

Tarihi: H.1153/M.1740-1741

Plan ve mimari özellikleri: Çeşme, Aşağı Mahalle Camiine inen Şeyh Hamit Sokağı üzerindedir.

Çeşme doğudan batıya eğimli bir arazinin batı yüzüne yapılmış olup arkasında mahzeni yer almaktadır. Tek cepheli ve tek kemerli olarak yapılmıştır. Çeşme nişini örten sivri kemer yanlarda çeşme duvarına oturur. Sivri kemerin kilit taşında bir rozet kabartması dikkati çeker. Çeşmenin ayna taşı yoktur. Niş içindeki taşlardan birinde üç lüle deliği görülmektedir. Çeşmenin sivri kemeri üzerinde kitabesi bulunmaktadır. Çeşme duvarının güneyinde iki oluk yer almaktadır. Muhtemelen bu oluklar mahzen dolduğunda suyun dışarı boşalmasını sağlamaktadır. Saçakta on dört küçük konsol dizisi dikkati çeker. Çeşme önünde siyah bazalttan yapılmış yalak yer almaktadır.

Süslemesi: Kemer kilit taşındaki rozet kabartması dışında saçaktaki konsol dizisi yapıda görülen bezemelerdir.

Malzeme ve teknik: Düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.

Kitabesi: Yapının iki satır olarak düzenlenen kitabesi vardır.

Tarihlendirme: Çeşmenin kitabesinin ilk satırının üstünde tarih ibaresi olarak Arap rakamlarıyla 153 yazılıdır. Bu ibare, hicri yıl olarak 1530’lu bir tarihe referans veremeyeceğinden eserin hicri 1153 yılında inşa edilmiş olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla çeşme 1740-1741 yıllarında inşa edilmiştir.