20 Mayıs 2024
Çeşmeler

SIR HATUNLAR ÇEŞMESİ – TİRE / İZMİR

İzmir ili, Tire ilçesi, Paşa Mahallesi, Boduroğlu sokakta yer alan çeşme Osmanlı dönemi yapısıdır. Duatepe Mahallesinde Sır Hatunlar Mescidi’nin karşısında bir evin duvarında yer alır. Yapım tarihi Hicri 1177 olarak belirtilmiştir.

Kitabesinde: 

Sahibül Hayrat vel Hasenat Merhum

Ve mağfur el muhtaç ila rahmeti Rabbihil

ğafur sabıka kethüda kâtibi hafız el hacı

Ahmed efendi ruhuna Fatiha. Sene 1177 yazmaktadır.

Moloz taş ve tuğla malzemeden inşa edilmiştir. Ön cephe tezyini, tuğla örgü yuvarlak kemerlidir. Kemerin altında sülüs yazılı bir kitabesi yer alır. Kemerin üstündeki saçak bölümünde iki sıra halinde mukarnas dizisi görülür. Bugün için kurna kısmı bulunmamaktadır. Yalak kısmı yer yer tahrip olmuş vaziyettedir. Üzeri sıvalı olan çeşme mavi kireç boyayla boyanmıştır.