18 Temmuz 2024
Çeşmeler

SÜLÜKLÜ ÇEŞME – TİRE / İZMİR

İzmir ili, Tire ilçesi, Doğan Bey mahallesi, Doğan Bey Cami meydanında Doğancıyan zaviyesi yakınında bulunmaktadır.  Camiden önce zaviye olan dini mekanın batısında ona oldukça yakın konumda olan çeşme ( Sülüklü çeşme) sahip olduğu mermer kaidesiyle dikkat çekmektedir. Doğancıyan zaviyesi yakınındaki Sülüklü Çeşme’nin taşları figüratif yönden oldukça erken dönem özelliği taşımaktadırlar. Özellikle “Sülüklü Çeşme”nin taşı kompozisyonuyla ilginç ve ender örneklerdendir. Taş, Tire dini yapıları içinde benzerlerine rastlamadığımız ilginç kompozisyona sahiptir. Kimin tarafından ve hangi tarihte yapıldığı bilinmemekle birlikte cami ile aynı tarihte yapıldığı sanılmaktadır. Çeşme şu an faaldir.