14 Temmuz 2024
Çeşmeler

GEDİZ MAHALLESİ ÇESMESİ – MANİSA

Manisa merkez de Gediz Mahallesi 1400 Sokak üzerinde bir konutun kösesinde yer almaktadır.

Tek cepheli, depolu ve dikdörtgen prizma gövdeli köse çeşmesi, 205 cm. genişliğinde, 232 cm. derinliğinde ve 296 cm. yüksekliğindedir.115 cm. genişliğinde, 25 cm. derinliğinde yuvarlak kemerli nişe sahip olan çeşmenin cephesi üçgen bir alınlık ile sonlandırılmıştır. Çeşmenin üzeri iki yana eğimli bir çatı ile örtülmüştür.

Çeşmenin batı cephesinde üst kısımda yer alan hazne kontrol penceresinin sövelerinde ve atkı tasında düzgün kesme taş malzeme, cephenin diğer bölümlerinde ve doğu cephesinde moloz taş ve tuğla malzeme. Hazne kontrol penceresi altında çeşmeye suyun getirildiği künkün bazı parçaları hala mevcuttur. Çeşme cephesinde, kemer üzengi noktasına kadar yer yer sıvalı olan çeşmenin ayaklarında kaba yonu taş, moloz taş ve tuğla malzeme; kemerde, köşeliklerde ve alınlıkta tuğla malzeme kullanılmıştır. Çeşme nişi kemer üzengi noktasından başlayan tuğla silme ile iki bölüme ayrılmış, üst kesimde tuğla malzeme kullanılmıştır. Çeşmede kullanılan tuğlalar 30 cm. x 22 cm. x 3cm. Boyutundadır. Çeşme nişinin alt bölümü sıvalı olduğu için ayna tasının malzemesi hakkında bir bilgiye sahip değiliz.

Çeşme nişinde, biri ortada, diğeri yanda olmak üzere iki adet lüle deliği mevcuttur. Cepheyi ortalamayan lüle deliği sonradan açılmış olmalıdır. Günümüzde işlevini sürdürmeyen çeşmenin yalağı mevcut olmayıp, ayaklar önünde testi şekilleri yer almaktadır.

Çeşme üzerinde kitabe yoktur. Çeşme nişi kemer formunun yuvarlak oluşu ve alınlıktan yola çıkarak çeşmenin XIX. Yüzyıl içerisinde yapılmış olabileceğini söyleyebiliriz.

KAYNAK: Sipil’den Manisa’ya Ab-ı Hayat Manisa Çeşmeleri