18 Temmuz 2024
Çeşmeler

MEHMET TEVFİK BEY ÇESMESİ – MANİSA

Manisa merkez İshak Çelebi Mahallesi Ulu Cami avlu giriş kapısının karsısındaki sekizgen planlı kulenin kuzey cephesine yaslanmış durumdadır.

Tek cepheli, dikdörtgen prizma gövdeli çeşme 168 cm. genişliğinde, 90 cm. derinliğinde ve 195 cm. yüksekliğindedir.

Tamamı mermer malzeme ile inşa edilmiş çeşmenin iki kenarına kaideler üzerinde yükselen sütunların konulmasıyla niş oluşturulmuştur. Kompozit başlıklara sahip sütunların hemen üstünde birer adet kaide yerleştirilmiştir.

Bu kaideler üzerinde günümüzde Ulu Cami avlusu içerisine konmuş mermer kitabe yer almaktaydı. Ayna taşı, dilimli kas kemer seklinde düzenlenerek, kemer köseliklerinde ve tepeliğinde natüralist üslupta gül ve yaprak motifleri kabartma tekniğinde islenmiştir. Kemer içerisinde yine yüzeysel bir kemer içerisinde ayet yer almaktadır. Kemerin alt seviyesinde madalyon içerisinde lüle deliği mevcuttur.

Ayna taşının hemen üst kısmında yatay dikdörtgen seklindeki profilli panoda büyük bir akantus yaprağı bulunmaktadır.

Günümüzde işlevini sürdürmeyen çeşmenin mermer yalağının ön yüzü, mukarnas dizileriyle bezelidir.

Çeşmenin mermer kitabesi günümüzde üzerinde değildir. Kırık şekilde Ulu Cami avlusunun içindedir.

İki satırlık kitabenin yazıları dekoratif kemerli kartuşlar içerisindedir. Kartuşların iki kenarı kabartma teknikli akantus yaprakları ile bezenmiştir.

Bu kitabenin metni ve transkripsiyonu şöyledir:

1- Bu çeşme liva mutasarrıfı Mehmet Tevfik Bey’in himmeti eseri

2- 1333 olarak inşa edilmiştir.1331.

Bu kitabeye göre çeşme H.1333; R. 1331/M. 1914-15 senesinde liva mutasarrıfı Mehmet Tevfik Bey tarafından yaptırılmıştır.

KAYNAK: Sipil’den Manisa’ya Ab-ı Hayat Manisa Çeşmeleri