23 Haziran 2024
Çeşmeler

TINGIR ÇEŞME – MANİSA

Manisa merkezde Lalapaşa Mahallesi 3722 Sokak (Tıngır Çeşme Sokak) ile 3709 Sokak (Hasan Dede Sokak) kesiştiği noktada konut kösesindedir.

Tek cepheli, çeşme 215 cm. genişliğinde, 270 cm. yüksekliğindedir. 50 cm. derinliğinde sivri kemerli nişi olan çeşme günümüzde betonarme bir saçakla sonlanmaktadır.

Cephesi sıvalı olan çeşmede dökülen sıva izlerinden niş yan duvarlarında taş malzeme kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kemer üzengi noktasından itibaren 4 cm. çökertilen kemer yüzeyinin dokusundan hareketle kemerinin tuğla malzeme ile inşa edildiği seçilebilmektedir. Sıvadan dolayı ayna taşı belli olmayan çeşme nişinde 16 cm. çapında bardaklık nişi dikkati çekmektedir. İşlevini sürdürmeyen çeşmenin tas yalağı niş genişliği ve derinliğince konumlandırılmış olup, kırılan ön yüzü betonarme malzeme ile sağlamlaştırılmıştır.

Çeşmenin inşa tarihi ile ilgili belgesel bir veri tarafımızdan saptanamamıştır. Üzerindeki sıva nedeniyle olması muhtemel bir yazıt ta seçilememektedir. Çeşmenin cephe özellikleri dikkate alındığında, Falcı Dede Sokağı Çeşmesi ve Çavuşönü Çeşmesi’nin cephe özellikleriyle benzerlik gösterir. Bu benzerlikler nedeniyle çeşmenin en geç XVII – XVIII yüzyılda inşa edilmiş olabileceğini söylemek su an için uygun olacaktır.

KAYNAK: Sipil’den Manisa’ya Ab-ı Hayat Manisa Çeşmeleri