21 Haziran 2024
Çeşmeler

TAŞÇILAR MESCİD ÇEŞMESİ – MANİSA

Çeşme Manisa Merkez Çarşı Mahallesi Ada: 298 Parsel: 1 Tasçılar Mescidi’nin doğu duvarının kuzeyinde, sonradan yapıldığı anlaşılan minare çıkış merdivenini olarak düzenlenmiş kütlenin doğu yüzünde yer almaktaydı.

2011 yılında bu kütle kaldırılarak çeşme yeniden inşa edilmiştir.

66 cm. genişliğinde ve 133 cm. yüksekliğindeki kütlenin ortasında yer alan 50 cm. derinliğinde yuvarlak kemerli nişe sahip olan çeşmenin, niş genişliğince uzanan ayna taşının hemen arkasındaki küp, hazne olarak kullanılmıştır. Ayna taşı üzerindeki süslemeler kabartma tekniğinde yapılmıştır. Üzeri bir alem ile taçlandırılmış kas kemerli dekoratif kemerleme dizisi, İon tarzı başlıklara sahip birer sütun üzerine oturtulmuştur. Kemer içleri kenarlarında birer volüt bulunan iri akantus yaprakları ile doldurulmuştur. Akantus motiflerinin ortasında oval şekilli birer madalyon bulunmaktadır. Bu madalyonlardan iki yandakilerin boş bırakıldığı görülürken, ortadakine lüle deliği açılmıştır. Kemer köşeliklerinde ise sol taraftakinde kapağı açık bırakılmış bir ibrik, sağ taraftakinde ise iki kulplu bir maşrapa motifi görülmektedir.

Ayna taşı önündeki hafif çıkıntılı tekne günümüzde betonarme harç ile doldurularak kapatılmıştır. Yapının 2011 yılında gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sırasında merdiven kütlesi kaldırılmış ve günümüzdeki şekliyle çeşme yeniden inşa edilmiştir.

Çeşme, ayna taşının üst kısmında, iki kartuş içindeki kitabesine göre tarihlendirilmektedir. İlk satırı başlangıç kelimesiyle klasik fakat, son iki kelimesiyle pek görülmemiş olan kitabe metni ve transkripsiyonu şöyledir:

Sahib-ül hayrat ve’l hasenat ism-i ifsa

Olmasın Allah rahmet eyleye sene 1214

Bu kitabeye göre çeşme, ölen bir kişinin ardından çocukları ya da yakınları tarafından H.1214/ M.1799-1800 senesinde

yaptırılmıştır. Adına yapılan şahsın isminin özellikle belirtilmemesi bakımından ilginç bir örnektir.

KAYNAK: Sipil’den Manisa’ya Ab-ı Hayat Manisa Çeşmeleri