19 Nisan 2024
Çeşmeler

ENDÜRLÜK KARASU ÇEŞMESİ – TALAS / KAYSERİ

Yeri: Kayseri ili, Talas ilçesi, Endürlük Mahallesinde, Ali Rıza Caddesinde bulunmaktadır.

Bugünkü durumu: Sağlam ve kullanılmaktadır. Daha çok hayvanların su içtiği bir yapı olarak değerlendirilmektedir.

Tarihi: Tarihi bilinmemektedir.

Plan ve mimari özellikleri: Çeşme mahalle ortasından geçen Karasu deresinin kenarındadır. Bir eyvan şeklinde tasarlanmıştır. Güney kuzey doğrultuda dikdörtgen bir mekan olarak düzenlenen çeşmenin üzeri üç yuvarlak kemer ve aralara yerleştirilmiş sal taşlarıyla beşik tonozla örtülmüştür. Kenar duvarlarda yer yer moloz taş kullanılmıştır. Çeşmenin batı duvarının güney ucunda bir lüle ve iki küçük niş yer almaktadır. Çeşme nişi (eyvan) içinde batı ve kuzey cepheleri kaplayacak şekilde yerleştirilmiş taş yalaklar mevcuttur. Ayrıca çeşmenin kuzey duvarının dış yüzünde bir arktan gelen suların toplandığı üç küçük yalak daha vardır. Süslemesi: Eserde herhangi bir süsleme yoktur.

Malzeme ve teknik: Kemerlerde düzgün kesme taş, duvarlarda kaba yonu yer yer moloz taş kullanılmıştır.

Kitabesi: Eserin kitabesi yoktur.

Tarihlendirme: Muhtemelen 19.yüzyıl sonlarında inşa edilmiş olmalıdır.